Den vackraste byn på norra Öland!

Byxelkrok är ett litet samhälle med ca 200 bofasta personer och ligger intill Kalmarsund med fiskehamn och badplats. Naturen är skiftande med stora skogsområden, långa sandstränder, vackra stenhällar, alvarsmark, lundar, jordbruksmark och ängshagar. Under sommarmånaderna besöker tusentals turister och sommarölänningar Byxelkrok. Här finns allt från konstutställningar till shopping för de som är köpsugna. Det finns också många fina sevärdheter i Byxelkrok med omnejd, tex. fornminnen och unika naturområden.

En upplevelse för hela familjen!

Nedan hittar du sevärdheter inom Byxelkroks by.

Höga Flisan
Norr om Byxelkrok står Höga Flisan; en sten som kanske är en kopia av en Torshammare.  Där står också Lunnbodarna samt Ölands nordligaste stenlada.

Forgallaskeppet
Strax norr om Lunden ligger Forgallaskeppet, som är en av Böda Sockens största gravfält med en skeppssättning och ett stort antal gravrösen samt resta flisor. Skeppssättningen är formad av låga kalkstenshällar vilket gör den lite svår att se. Några av rösena har undersökts och fynd från vikingatid har påträffats.

Neptuni Åkrar
Vid sidan av gravfältet ligger Neptuni åkrar. Skylten med texten Neptuni Åkrar markerar även Forgallaskeppet, som inte fått någon egen skylt ännu.

Kalkugnar
I närheten av Byxelkroks hamn, ligger fyra kalkugnar i rad. De ligger bland annat bakom Annas Ställe och Vandrarhemmet. Dessa ugnar berättade Linné om på sin öländska resa 1741.

Tokenäsudde
Söder om Byxelkrok ligger Tokenäsudde med den gamla hamnen från vikingatiden.

Järnåldersbyar
I Torp som är en av de äldsta Järnåldersbyarna, finns många stenrösen och även husgrunder, bland annat Jättegraven som ligger nedanför Kvarngården. I detta område hittades det en stor silverskatt en gång.

Stora Skogsupproret
På väg till naturreservatet, vid korsningen östra gatan står minnesstenen över det stora skogsupproret i Torp 1850.

Ebberskog
Vid sidan av Torp ligger Ebberskog som fram till 1800-talet var använd till boplats.

Mer information
Man kan även besöka Torps Gårdsmuseum och Alrik Nilsson för att få mer information och bildvisning. Han håller föredrag, gör natur- och kulturvandringar efter era egna önskemål.