Lindreservatet är en av Byxelkroks naturreservat. Här finns järnåldersbyn Åker, som ligger öster om byn Torp. På fyrahundratalet var Åker en av Ölands största järnåldersbyar. Än idag kan man se ett 20-tal husgrunder och hägnader synliga som stensträngar i terrängen.

Naturreservatet är också känt för sin fina natur med mängder av blommor och växter. I området finns en strövstig på ca 2,5 km med väldigt skiftande natur.