Trollskogens naturreservat ligger på Ölands nordöstra spets. Här har Länsstyrelsen iordningställt ett naturrum, med ett antal bodar som har utställningar om olika stenar, växter, trädslag, insekter och olika uppstoppade fåglar. I reservatet finns också informationsskyltar och strövstigar. Dessa är tydligt snitsade. Du kan välja mellan 0,9 km, 2,5 km och 4,5 km slingor.

Trollskogen täcker Ölands nordöstra udde och är verkligen ett förtrollande turistmål. Trollskogens lockelse är promenaderna och dess fantastiska naturupplevelser. Många av skogens träd är mycket gamla, 100-200 år. Krokiga tallar pinade av havets vindar vrider sig i fantasifulla skepnader. Här finns också gran och gamla ekar med slingrande murgröna. Träden utgör viktiga livsmiljöer för insekter och svampar. Skogen innehåller också en rik flora med många hotade och ovanliga arter som ädelkronlav och baltisk malört.

Kulturhistoriska lämningar i Trollskogen:

Trollskogens naturreservat inrymmer intressanta kulturhistoriska lämningar från flera olika tidsepoker. Förhistoriska gravar ligger som ett pärlband på äldre strandvallar längs uddens båda sidor. Sammanlagt finns 15 rösen, de största med en diameter på drygt 20 meter. Här finns också 3 stensättningar.

Kungagravarna, Jaktmuren och Hjerteskeppet är populära besök. Hjerteskeppet en båtformad sänka i marken som i folkfantasin blivit ett strandat och översandat skepp, vilket seglar under jorden allt längre inåt land. Över en brunn i skeppets mitt vilar en förbannelse.

Skyttevärn har grävts i ett av rösena, men finns framförallt vid östra och västra skansen. Enligt traditionen grävdes de drygt 40 värnen av danskarna år 1452, då de landsteg nordkusten med avsikt att intaga den viktiga örlogsbasen Örbovik (nuvarande Grankullavik).

I områdets södra del löper en ca. 230 meter lång stenmur som anses vara åtminstone från Johan III:s tid (1568-1592). Den är strategiskt placerad på uddens smalaste del och sägs ha fungerat som jaktmur och inhägnat vilt på uddens norra del.

Vraket Swiks:

På uddens östra klapperstensstrand, ligger vraket efter tremastade skonaren Swiks från Mariehamn. Den 21 december 1926 strandade fartyget under en orkanartad ölandsfåk. Hon hade endast ballast och kom från Tyskland på väg hem till Åland och det väntande julfirandet. Besättningen lyckades ta sig i land och irrade sedan planlöst omkring i Trollskogen i den obarmhärtiga snöstormen, slutligen nådde de fram till en stuga, svårt medtagna och halvt ihjälfrusna.

Vågorna kastade Swiks långt upp på stranden. En orkan 1954 bröt vraket på mitten och nu finns bara den förliga delen kvar. Ett monument över en kust lika vresig som de förvridna trolltallarna.

(Delar av texten är hämtad från boken Fantastiska Öland, Dagens Nyheters förlag, 1989, Åke Skiöld)