Bild: Styrelsemöte Intresseföreningen Ölands Norra oktober 2012
I somras invigdes Servicepunkten i Byxelkrok. Den ligger på nedre plan i ICA-butiken. Det är en fin och fräsch lokal med bra teknisk prestanda. Här finns en OH-kanon som fungerar alldeles utmärkt att använda vid presentationer från dator eller iPad. Här finns också två datorer och en allfunktionsskrivare.

På servicekontoret ska människorna i bygden kunna få ta del av offentlig service såväl från kommunala som statliga myndigheter. Till exempel koppla upp sig på internet, hålla videokonferenser, föreläsningar, turistinformation, ta del av kommunala blanketter och äldre ska få hjälp med att betala räkningar via internet. Tillväxtverket är också med och finansierar personal med tio timmar i veckan. Möjligheter ska också finnas för företag, organisationer och föreningar att hyra sammanträdeslokaler för olika typer av aktiviteter.
– Det här är den första servicepunkten som har byggts ur ett medborgarperspektiv i länet, berättar Bo Lönnqvist, från Hela Sverige Ska Leva. Det har varit ett stort engagemang och nu är lokalen klar. Servicepunkten kommer utan tvekan att fyllas med service.
Servicepunkten i Byxelkrok ses som en strategisk del i den långsiktiga plan och de ambitioner som kommunen har för hela norra Öland.
– Detta är en viktig del i utvecklingen av norra Öland, säger kommunalrådet Lisbeth Lennartsson. Det är många års arbete bakom detta och det finns ett stort lokalt engagemang. Sedan tidigare finns arbetet med gästhamnen, latrinpumpen och bensinstationen.
– Vi är inte riktigt färdiga med lokalen än. Den ska fyllas och det finns redan planer för en utbyggnad, säger Jörgen Petersson, ägaren av ICA-butiken där Servicepunkten är inrymd. Den behövs handikappanpassas och få en egen ingång.
– Det här känns givetvis bra, säger Ulrick Nilsson, som tillsammans med Bo Lönnqvist har varit projektledare för Servicepunkt Byxelkrok. Vi har bevisat att det går att samarbeta. Vi har en bensinstation och nu har vi även en Servicepunkt.
Aktörerna inom projektet är: Tillväxtverket, Länsstyrelsen Kalmar län, Borgholms kommun, Ölands Näringslivskontor, Hela Sverige Ska Leva, Intresseföreningen Ölands Norra och Regionförbundet Kalmar län.

KÄLLA: Företagen på Öland, Nr 7, 2012.

Vill ni använda Servicepunkten i Byxelkrok så ber ni någon av ICApersonalen om hjälp. Planerar ni ett möte kan det vara bra att boka upp lokalen i tid.