Det finns ett servicerum hos ICA i Byxelkrok. Välkomna om ni vill boka plats för möten mm.