September 2017

Status just nu:

Byxelkrok: Arbetet är i gång igen efter semestern och de områden som ännu inte är klara grävs för fullt. Blåsningen av fiber är påbörjad och pågår. Besiktning har skett och återställningsarbetet har påbörjats.

Enerum/Hunderum:

Markavtal och käppning är klar. Grävning påbörjas vecka 36.

Det grävs för fullt i Byxelkrok

Överallt i vår lilla by grävs det för fiber. Själva stamnätet börjar bli klart och tomtgrävningarna har påbörjats.  Här är Alexander och Rickard som är några av grabbarna hos värmlandsföretaget Johanssons Entreprenad.  De är i sin tur underleverantörer till Jordells som har gräventreprenaden hos BRS Networks.

20170427_021020170427_021820170427_0211

På andra sidan byn är det grävning på gång på golfbanan. Johanssons Entreprenad ägs av Andreas (i grävmaskinen) som tillsammans med Hugo lägger fiber här.

20170427_023220170427_0229

På tomterna görs grävningen med hjälp av en smidig liten maskin som gör ett spår samtidigt som fiberkabeln läggs ner. Här träffar vi Marcus Karlsson (i blå tröja) och Patrick Nilsson. Patrick visar hur kabeln rullas ut samtidigt som den läggs ner i marken.

20170427_024520170427_0241 20170427_0239

Erik Berlin och Rasmus Antonsson från BRS  leder arbetet med grävprojektering och torrinstallationer.

20170427_0252

Nu är försäljningen av fiberbeställningar stängd i Byxelkrok

Idag var sista dagen att beställa fiber här uppe i Byxelkrok. Nu är försäljningen stängd. Detta för att säkerställa en bra projektering och fiberdragning till beställda fastigheter.

Torrinstallationer pågår och grävning av stamnätet är i full gång.

Samtliga fastighetsägare som beställt fiber blir kontaktade av BRS för att boka tid för torrinstallation. Det går också bra att ringa Emelie på kundtjänst och boka tid om man vill det.

BRS Networks AB har telefon 0498-657530.

Alla frågor om fiberbyggnation hänvisas till Emil Liljedahl 072-519 00 21

Alla frågor gällande markavtal osv hänvisas till Ulf Löwenhielm 073-310 43 18

Möjligheten att beställa fiber i  Enerum/Hunderum och Norra Slingan (upp mot Grankullavik) pågår som vanligt.

Nu håller vi på med markavtalen i Byxelkrok

Just nu pågår arbetet med markavtalen. Det är vi projektgruppen som jobbar med det. När alla är klara görs den sista fibersträckningen och vi kan börja med käppningen hos markägare och utefter vägarna. Det är ca 60 markägare som berörs. Tyvärr är det några få (3) som motsäger sig att fiber får grävas ner på deras mark. Det innebär lite nya sträckningar och i värsta fall att några som beställt fiber inte kan få det 😞. Men vi hoppas kunna lösa det på bästa sätt. BRS som tillsammans med IPOnly/Bynet ska gräva och installera, hoppas komma igång under kvartal 1. /Elisabeth

Nu är även Enerum/Hunderum klara för fiberutbyggnad

Nu är det klart att vi nått tillräckligt många i Enerum/Hunderum för att det ska bli fiberutbyggnad även där.  Det är sedan några månader även klart att Byxelkrok får fiber. Tack alla som hjälpt till att få in beställningar. Nu återstår att skriva markavtal mm innan själva grävningen börjar.

Alla fastighetsägare blir kontaktade av BRS, som är det företag som ska gräva ner och installera fibern, innan grävning mm på tomten.

Lokala kontaktpersoner i Enerum/Hunderum är

Tommy Svensson   0736873214

Ulla Pettersson  ul_pett@hotmail.com

Ulf Kumlin   ulfkumlin@gmail.com