Byggmöte i Byxelkrok

Nu har vi haft två förberedande byggmöten angående grävstart i Byxelkrok. Just nu pågår arbetet med markavtal och andra avtal som krävs för att komma igång med grävning och sk torrinstallation i fastigheterna.

Torrinstallation innebär att fastigheter som ska anslutas får själva fiberdosan installerad på en innervägg samt en anslutningsdosa på ytterväggen.

Byggprojektet startar med torrinstallationerna och preliminär start för detta är runt årsskiftet.

Det är många markavtal som ska skrivas och det tar lite längre tid än beräknat. Grävstart blir under våren och nu hoppas vi att vi får fiber klart till senhösten 2016. Det beror på avtalskrivning och vinterväder hur snabbt processen fortskrider.

Enerum/Hunderum och Norra Slingan är ännu inte klara för fiber.