Nu är även Enerum/Hunderum klara för fiberutbyggnad

Nu är det klart att vi nått tillräckligt många i Enerum/Hunderum för att det ska bli fiberutbyggnad även där.  Det är sedan några månader även klart att Byxelkrok får fiber. Tack alla som hjälpt till att få in beställningar. Nu återstår att skriva markavtal mm innan själva grävningen börjar.

Alla fastighetsägare blir kontaktade av BRS, som är det företag som ska gräva ner och installera fibern, innan grävning mm på tomten.

Lokala kontaktpersoner i Enerum/Hunderum är

Tommy Svensson   0736873214

Ulla Pettersson  ul_pett@hotmail.com

Ulf Kumlin   ulfkumlin@gmail.com