September 2017

Status just nu:

Byxelkrok: Arbetet är i gång igen efter semestern och de områden som ännu inte är klara grävs för fullt. Blåsningen av fiber är påbörjad och pågår. Besiktning har skett och återställningsarbetet har påbörjats.

Enerum/Hunderum:

Markavtal och käppning är klar. Grävning påbörjas vecka 36.