Driftsättning av fiber v 43 och 44 i Byxelkrok – viktigt att era dosor i husen har ström och är påkopplade.

Fiber kommer att driftsättas i Byxelkrok under v 43 och v 44. Kontrollera så att era mediaomvandlare som installerats i husen har ström och är påkopplade.